ubezpieczenie turystyczne online

2020-09-09

Zwrot kosztów leczenia

Jeśli podczas naszej wycieczki padliśmy ofiarą wypadku lub innego nieszczęścia losowego, to z pewnością czasu nie będziemy już w stanie zawrócić. Po prostu musimy pogodzić się z tym, że kontuzja wydarzyła się podczas wycieczki i jeśli posiadamy ubezpieczenie turystyczne online http://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne, to bez problemu możemy starać się o zwrot kosztów, jeśli ubezpieczyciel od razu nie pokrył nam całego leczenia w ramach zawartego ubezpieczenia.


Polisa jeszcze przed wyjazdem

To właśnie dlatego musimy jeszcze na długo przed planowanym wyjazdem za granicę, nabyć indywidualną polisę, która będzie nas chronić przed kosztami leczenia, które przez NFZ nie są refundowane.


Problemy z odpowiedzialnością

Brak EKUZ to problem, ponieważ może to oznaczać, że będziemy zmuszeni pokryć wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych świadczeń medycznych. Tak więc w praktyce ogólne ubezpieczenie daje nam właśnie taką odpowiednią możliwość, dzięki czemu wszystkie koszty zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej. Musimy jedynie zadbać o to, aby wspomniana polisa, była zawarta z wiarygodną firmą ubezpieczeniową.