Strona Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie

Nabór na rok szkolny 2014/2015
  
Piątek, 04. Kwiecień 2014 00:00

..."Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości.
Zapewnijcie mu jasne dzieciństwo, a dacie mu zapas uśmiechów
na całe długie życie cierniowe"...
(Janusz Korczak)

ZAPISY DO GIMNAZJUM NR 2
im. JANUSZA KORCZAKA w RZESZOWIE

Szanowni Rodzice

Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie to nowoczesna szkoła o ponad 100-letniej tradycji z gwarancją nie tylko jakości, ale i wierności zasadom moralnym, tolerancji oraz wartościom, których nie naruszą żadne przejściowe wstrząsy.

Swoją siedzibę mamy niezmiennie od 1932 roku przy ul. Chopina 13, w centrum miasta, na Osiedlu Śródmieście Południe.

Dzięki dogodnej lokalizacji do szkoły można dojechać bezpośrednio autobusami komunikacji miejskiej nr 5, 6, 10, 12, 13, 31, 37 i 39. Obok szkoły funkcjonuje duży parking.

Gimnazjum jest trzyletnią szkołą publiczną, do której przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego (OKE).

Termin zapisów do szkoły - od 31 marca do 30 kwietnia 2014 roku,
w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00
(można ustalić telefonicznie inną godzinę zapisu - tel. 17 74 82 650).


Zasady rekrutacji

1. Do gimnazjum przyjmowani są w związku z obowiązkiem szkolnym i rejonizacją - wszyscy uczniowie z obwodu bez względu na wyniki w nauce i zachowaniu.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem, w miarę wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów (punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów):

 • oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej: język polski, język obcy, historia i społeczeństwo, matematyka i przyroda - maks. 30 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
 • wzorowa ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 6 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
 • bardzo dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 5 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
 • dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej - 4 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
 • wynik sprawdzianu - maks. 40 pkt. (zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu),
 • świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 4 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej),
 • uzyskanie tytułu finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 10 pkt. (zaświadczenie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
 • uczęszczanie starszego rodzeństwa do szkoły - 5 pkt.,
 • wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt.,
 • niepełnosprawność kandydata - 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenierównoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Nabór elektroniczny krok po kroku

1. Wejdź na stronę naboru wpisując adres (https://nabor.progman.pl/rzeszow) lub klikając na obrazek poniżej:


2. Od 7 marca znajdziesz tam ofertę naszej szkoły.

3. Dokumenty podpisane przez rodziców, składamy w sekretariacie szkoły, Rzeszów ul. Chopina 13, w terminie od 31 marca do 30 kwietnia, w godz. od 8.00 do 15.00.

4. Jeżeli masz problem z generowaniem odpowiednich dokumentów, zgłoś się do sekretariatu szkoły, a bardzo miła Pani sekretarka pomoże w ich prawidłowym wypełnieniu.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do środy 2 lipca, do godz. 14.00, niezbędne dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej,
 • aktualne zdjęcia - 2 szt.

Ogłoszenie wyników rekrutacj:

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 zostaną podane do wiadomości 4 lipca do godz. 12.00.

Oferta szkoły:

Zapewniamy nie tylko harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny naszym uczniom, ale również indywidualizację procesu kształcenia oraz fachową pomoc dydaktyczną, a rodzicom wsparcie w trudnym procesie wychowawczym.

Nauka odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:15.

Zapewniamy:

1. Liczebność oddziałów do 27 uczniów w klasach ogólnodostępnych.

2. Naukę dwóch języków obcych do wyboru:

 • angielski (3 godz.) i niemiecki (2 godz.), lub hiszpański (2 godz.)

  3. Bezpłatny udział w projektach edukacyjnych krajowych i międzynarodowych, co umożliwia stałą wymianę międzynarodową z Niemcami oraz Włochami, Grecją, Hiszpanią, Finlandią, Słowacją, Czechami, Turcją itd.

  4. W ramach wychowania fizycznego w klasach pierwszych realizujemy naukę pływania.

  5. Edukację multimedialną na zajęciach z informatyki i lekcjach bibliotecznych.

  6. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice interaktywne.

  7. Comiesięczne konsultacje dla rodziców.

  8. Bezpieczeństwo na terenie szkoły i podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę poprzez stałe monitorowanie obiektu i dyżury nauczycieli.

  Dodatkowo zapewniamy:

  1. Edukację kulturalną poprzez wyjścia do teatru, kina, BWA, muzeów i na koncerty.

  2. Bezpłatne zajęcia rozwojowe, w tym artystyczne dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających pomocy dydaktycznej - w naszej szkole każdy uczeń jest wyjątkowy i ważny.

  3. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów i rodziców.

  4. Profesionalną opiekę stomatologiczną i medyczną.

  5. Przestronne, czyste i jasne sale lekcyjne, korytarze szkolne i toalety.

  6. zdrową żywność (kanapki, jabłka, jogurty i mleko) w sklepiku szkolnym.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
  Maria Snakowska - dyrektor

Zmieniony ( Piątek, 04. Kwiecień 2014 02:11 )
 

Materiały dla uczniów

G2 na Facebook

G2 na "Twitterze"