Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Chopina 13, 35-055 Rzeszów

Telefony:

(17) 748 26 50 (sekretariat)

(17) 748 26 54 (pokój nauczycielski)

(17) 748 28 66 (księgowość)

(17) 748 26 48 (biblioteka, pedagog)

E-mail:

sekretariat@gm2.resman.pl

gim2rzeszow@wp.pl

DJ-ImageSlider

  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5
  • slajd6
  • slajd7
  • slajd8
  • slajd9

Oferta szkoły

Szanowni Rodzice i absolwenci szkół podstawowych,
bardzo serdecznie polecam kontynuację dalszej nauki w naszej „Małej szkole wielkich ludzi", czyli w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie.
Słowa naszego patrona od lat wyznaczają nam standardy „Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości. Zapewnijcie mu jasne dzieciństwo, a dacie mu zapas uśmiechów na całe długie życie cierniowe".
W atmosferze życzliwości i zaufania gwarantujemy nauczanie i wychowanie w poszanowaniu tradycji, wierności zasadom moralnym, etycznym i tolerancji, co pozwala nam patrzeć w przyszłość ze spokojem.
Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści i pasjonaci. Zapewniają wszystkim uczniom wysoki poziom nauczania, harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny oraz indywidualizację procesu kształcenia.
Rodzicom również oferujemy wsparcie i pomoc w trudnym procesie wychowawczym.

Zapraszam do grona naszych absolwentów
Maria Snakowska – dyrektor

Gwarantujemy:
1. Naukę w godzinach od 8:00 do 14:15.
2. Liczebność oddziałów 24 - 28 uczniów w klasach ogólnodostępnych.
3. Naukę dwóch języków obcych do wyboru:
- angielski i niemiecki,
- angielski i hiszpański,
4. Bezpłatny udział w projektach edukacyjnych krajowych i międzynarodowych (Interblok, GLOBE, Erasmus+, itp.).
5. W ramach godzin wychowania fizycznego w klasach pierwszych realizujemy naukę pływania (pływalnia „Delfin"), a w klasach drugich zajęcia na hali „Podpromie".
6. Edukację multimedialną na zajęciach z informatyki i lekcjach bibliotecznych.
7. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice interaktywne.
8. Comiesięczne konsultacje dla rodziców i uczniów z nauczycielami i psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagoagicznej.
9. Bezpieczeństwo na terenie szkoły i podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę poprzez dyżury nauczycieli i stałe monitorowanie obiektu.
10. Szafki indywidualne i szatnię ogólnodostępną.
11. Przestronne, czyste i jasne sale lekcyjne, korytarze szkolne i toalety.
Dodatkowo zapewniamy również:
12. Edukację kulturalną poprzez wyjścia do teatru, kina, BWA, muzeów i filharmonii.
13. Bezpłatne zajęcia rozwojowe, w tym artystyczne dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających pomocy dydaktycznej – w naszej szkole każdy uczeń jest wyjątkowy i ważny.
14. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów i rodziców.
15. Profesjonalną opiekę stomatologiczną i medyczną.
16. Obiady cateringowe.
Koła zainteresowań
Standard stanowią koła przedmiotowe i indywidualne zajęcia rozwojowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dodatkowo proponujemy bogatą i bezpłatną ofertę zajęć artystycznych i innych pozalekcyjnych:
- Kabaret „TO i OWO czyli Złamany Paznokieć pod Pachą",
- Teatr „IMPRESJA",
- Zespół rockowy uczniowsko-nauczycielski „Czajka's Team",
- Gazetkę „Szkolny Mixer",
- Chór „Amigos",
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran",
- Ekologiczny „Klub Zielonych",
- Warsztaty „Matematyczne Origami",
- Warsztaty plastyczne „Pędzlem Malowane",
- Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA – Rzeszów" (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy),
- Obozy sportowe, wycieczki i wyjazdy rekreacyjne na narty, snowboard i łyżwy,
- Wolontariat uczniowski poprzez Samorząd Uczniowski, Grupę Oazową oraz Koła „Caritas", PCK.
Kontakty zagraniczne
Stale współpracujemy ze szkołami w Niemczech, organizując wymianę młodzieży (grupy ok. 24 ucz.), poprzez niemiecko-polską organizację „Deutsch-Polnisches Jugendwerk.
Osiągnięcia szkoły
Wielu naszych uczniów to laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych na poziomie międzyszkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Nasi absolwenci dostają się do najlepszych szkół w mieście, które kończą z wyróżnieniem i dostają się do renomowanych uczelni wyższych – to pokaźna grupa informatyków, inżynierów, artystów, prawników, lekarzy, ekonomistów, dziennikarzy i nauczycieli, a także techników i rzemieślników.
Dojazd do szkoły
Dzięki dogodnej lokalizacji do szkoły można dojechać bezpośrednio autobusami komunikacji miejskiej nr 5, 6, 7, 10, 12, 13, 31, 37, 39, 42.

Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy, do grona naszych absolwentów
Maria Snakowska – dyrektor

Facebook Like Box

Mapka