Pozycjonowanie strony, a TCP / IP

Pozycjonowanie strony, a TCP / IP

Internet jest siecią komputerową złożoną z wielu sieci. Praca w takiej sieci złożonej polega na przystosowania do siebie różnych rozwiązań sprzętowych za pomocą ujednoliconego sposobu łączenia sieci niejednorodnych oraz zbioru zasad komunikowania się.


Pozycjonowanie strony http://pl.seeyouup.com/oferta/10-pozycjonowanie, a protokoły

Sieć złożoną, pracującą w oparciu o zestaw protokołów TCP/IP, nazywamy siecią Internet, a komputery w tej sieci nazywamy węzłami. TCP/IP jest zestawem protokołów, a protokoły TCP oraz IP są głównymi przedstawicielami tego zestawu. Implementuje się je w postaci oprogramowania instalowanego w węzłach, a także na komputerach zwanych ruterami łączącymi ze sobą poszczególne sieci w nakierowaniu na pozycjonowanie strony.


Sieć TCP/IP ma architekturę warstwową. Można przyjąć, że składa się z trzech głównych warstw: warstwy sieciowej, warstwy transportowej i warstwy zastosowań. Warstwy sieciowa i transportowa są ważne dla operatorów poszczególnych sieci tworzących Internet. Warstwa zastosowań jest ważna przede wszystkim dla użytkowników. W warstwie sieciowej korzysta się z protokołu IP i protokołów zarządzających pracą sieci. Podstawowa jednostka przesyłanych danych nazywa się datagramem. Warto w tym aspekcie postawić na pozycjonowanie strony.


Do warstwy TCP przypisane są dwa protokoły: protokół TCP oraz protokół UDP. W warstwie zastosowań można wyróżnić między innymi protokół FTP, protokół Telnet do obsługi zdalnego terminala, protokół SMTP do przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną, protokół HTTP określający sposoby formatowania i transmisji wiadomości hipertekstowych. Warstwa zastosowań obejmuje programy użytkowe. Współpracują one z jednym z dwóch protokołów w warstwie TCP i wysyłają lub odbierają dane.